Knjige

Odbačeni predmet - između filologije i izvedbe Lea Rafolta

Predstavljanje knjige Odbačeni predmet - Između filologije i izvedbe Lea Rafolta, održat će se u ponedjeljak 23. listopada u 18 sati u Knjižari Matice Hrvatske, a o knjizi će govoriti Ivica Buljan, Boris Škvorc i autor, Leo Rafolt.

Nova knjiga Lea Rafolta jedna je od najznačajnijih humanističkih knjiga napisanih u zadnje vrijeme u Hrvatskoj. Intelektualnim uvidom korespondira sa suvremenim europskim tijekovima filozofske misli, kao i s domaćom filološkom tradicijom te predstavlja osebujno redefiniranje filologije kao discipline i prakse.

Kroz dvadesetak zaokruženih članaka autor razlaže središnje uvodno pitanje o stanju i mogućnostima filološke discipline danas, čime se svrstava među istaknute teoretičare književnosti u Hrvatskoj. Širina tekstualnih referenci i vlastita iskustva pretvaraju tekst u svojevrsno jedinstvo raznolikosti, gdje istaknuta uloga pripada čitatelju, po čemu se ova knjiga doima iznimno inovativnom (Maciej Falski)

Leo Rafolt, Rođen je 13. prosinca 1979. u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je komparativnu književnost i kroatistiku te doktorirao studij komparativne književnosti. Na istome fakultetu radi kao izvanredni profesor na Odsjeku za kroatistiku predajući kolegije iz područja svjetske književnosti i teorije i povijesti drame i kazališta. Kao gostujući predavač boravio je na desetak europskih, američkih i azijskih sveučilišta. Sudjelovao je na tridesetak domaćih i međunarodnih simpozija. U nekoliko navrata usavršavao se na stranim sveučilištima i u znanstvenoistraživačkim institutima, ponajviše u Francuskoj i Japanu.
Jedan je od urednika dvotomnog Leksikona Marina Držića (2009). Napisao je više od stotinu članaka za niz enciklopedijskih i leksikonskih izdanja (Leksikon hrvatske književnosti, Leksikon Marina Držića i Hrvatska književna enciklopedija). Od 2015. voditelj je istraživačkog projekta Epistemološki modeli hrvatske književne historiografije (1913–1980).

Autor je većega broja znanstvenih radova, prikaza i kritika, kao i sljedećih knjiga: Melpomenine maske: fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju (2007), Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame (2007), Drugo lice drugosti: književnoantropološke studije (2009) i Priučen na tumačenje: deset čitanja (2011). Za svoj znanstvenoistraživački rad dobio je Državnu nagradu za znanost (2008), Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (2009) i Nagradu »Judita« (2009).

Priredio: Martin Mikša