Knjige

Predstavljanje knjige Igora Kuduza: Dubrovnik pun života

U ponedjeljak 3. lipnja 2019., u 19:00 sati u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu, održat će se predstavljanje knjige Igora Kuduza, Dubrovnik pun života.

„Serija fotografija objedinjena je u publikaciju hibridne forme između knjige fotografija, turističkog časopisa i artist book-a. Krajem 2015. godine na poziv Marka Ercegovića boravio sam u Dubrovniku povodom kandidature Dubrovnika za evropsku prijestolnicu kulture 2020. U turističkoj destinaciji kao sto je Dubrovnik, boraveći izvan sezone, usred zime, osjećaj je kao da sam u gradu inkognito. Tijekom cjelodnevnih lutanja fotografirao sam prostore i situacije na koje sam nailazio bez prethodnih uputa ili zadanog okvira. U posve ispražnjenom gradu, vrijeme u gradskim ekspedicijama provodio sam potpuno sam. Želio sam vidjeti i osjetiti život grada onakav kakav jest, u onom vremenu kada životu turističke destinacije inače ne svjedočimo. U vrijeme prividnog dormitorija, stanja prividne hibernacije, između dva ljeta, kada grad također živi.“