Knjige

Predstavljanje knjige Jeziku je svejedno

U subotu, 12. listopada 2019., u 11:00 sati zagrebačkoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića održat će se predstavljanje knjige Anđela Starčevića, Mate Kapovića i Daliborke Sarić, Jeziku je svejedno.

,,Što je pravilno - ići kod doktora ili ići doktoru? Pričamo li francuski ili ga govorimo? Živi li netko nedaleko Zagreba ili nedaleko od Zagreba? Kako autori višeput jasno ističu, njihov rad nije ni na koji način usmjeren protiv standardnog jezika nego je na djelu kritika njegovih samozvanih čuvara, odnosno kruta, izrazito formalistična preskriptivizma kakav se razmahao nakon hrvatskog osamostaljenja, te prerastao u sredstvo manipulacije i izazivanja jezične nesigurnosti. Troje autora zateklo se u neobičnoj situaciji da tumače ono što je u modernoj znanosti o jeziku samorazumljivo i općeprihvaćeno, naime da se komunikacija ne odvija u kontekstualnom vakuumu, da su tzv. kvarenje (ili tzv. poboljšavanje) jezika neznanstvene kategorije, jer jezik se mijenja, da je polisemija u samoj naravi leksika, da je trajna i dinamična interakcija standarda s drugim varijetetima kao i interakcija polisistema hrvatskog jezika s inojezičnim sustavima prirodna i poticajna za razvoj jezika.”