Knjige

Predstavljanje pjesničko-grafičke mape, Prispjeti u dan

U četvrtak 24. listopada 2019., u 18:00 sati, u Čitaonici i Galeriji VN, održati će se predstavljanje pjesničko-grafičke mape, Prispjeti u dan, pjesnika Vojislava Matage i likovnog umjetnika Jure Kokeze.

Vojislav Mataga (Opuzen, 1946.), doktor je filoloških znanosti, književni povjesničar i lingvist. Objavljuje poeziju, književnopovijesne rasprave, eseje, rječnike, fragmente i antologije. Jure Kokeza (Split, 1959.), akademski je slikar-grafičar i profesor grafičkih tehnika na Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Izlagao je na dvadesetak samostalnih izložbi te na mnogim skupnima. U nakladi Ceres objavljena mu je zbirka poezije Pas na tri noge. Autor je grafičke mape Žena, te dviju grafičko-pjesničkih mapa: Modrine sa Zlatom Cundeković i Tragovi sa Zvjezdanom Jembrih. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja za likovni i pedagoški rad. Mapu će predstaviti Frane Paro, a stihove će čitati autor.