Film

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox 2020

Od nedjelje 15. ožujka, do nedjelje 22. ožujka 2020., u Zagrebu, održati će se Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox.

Program festivala sastojati će se od: natjecateljskog, službenog, programa retrospektiva i posebnih programa. Službena konkurencija sastoji se od međunarodne konkurencije i regionalne konkurencije. U međunarodnoj konkurenciji sudjeluju filmovi iz cijelog svijeta, osim onih koji sudjeluju u regionalnoj konkurenciji. Pravo sudjelovanja u regionalnoj konkurenciji imaju filmovi producirani ili koproducirani u jednoj od sljedećih zemalja: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Italija, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Srbija, Slovenija i Rumunjska.