Izložbe

Izložba o RUĐERU BOŠKOVIĆU u povodu tristote obljetnice rođenja

U auli Gradske knjižnice Zagreb od 9. do 25. svibnja bit će otvorena izložna o Ruđeru Boškoviću u povodu tristote obljetnice rođenja.

Hrvatski fizičar, matematičar, astronom, geodet, inženjer, pjesnik, filozof i diplomat Ruđer Bošković rođen je 18. svibnja 1711. Ove godine obilježava se 300-ta obljetnica njegova rođenja. Ova značajna obljetnica obilježava se i postavljenjem izložbe u auli Gradske knjižnice. Uz vrijedna novija izdanja Boškovićevih djela i djela o Boškoviću, na izložbi je izloženo i prvo izdanje njegovog djela Giornale di un viaggio da Constantinopoli in Polonia (1784.), izdanja Dissertatio de Lumine (1767.), Elementi di Matematiche pure ... ( 1774.), Les eclipses, poeme ... (1779.) te izdanje iz 1767. godine njegovog znamenitog djela Theoria philosophiae naturalis (1758.) iz zbirke Rara Gradske knjižnice. Izložbu je priredila i grafički oblikovala Ismena Meić.

"Werner Heisenberg (1901-1976) mehanikom matrica je 1925. godine rehabilitirao uporabu virtualnih veličina, a da nije znao za Boškovićevu teoriju. Razlikovanjem aktualnog i virtualnog, njegove relacije neodređenosti naznačuju obrat u nazoru na svijet, ravan Kopernikovoj revoluciji. Atomski procesi nisu objektivni u prostoru i vremenu, već predstavljaju skup mogućnosti. Boškovićeva teorija bliska je današnjim matematičkim opisima elementarnih čestica u višedimenzionalnom prostoru koji nema izravno fizičko značenje, ali se odatle mogu izvesti konkretni iskazi o svojstvima elementarnih čestica - iskazi usporedivi s iskustvom. Aktualiziranje potencijalnog u mjernom činu ne prikazuje se vezom uzroka i posljedice, već samo statističkim prognozama." (Supek, Ivan. Povijest fizike. Zagreb : Školska knjiga, 1990.)