Kazalište

Na Tri kralja ili kako hoćete premijernuo u HNK-u

U petak, 7. prosinca 2012. u 19,30 sati Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu premijerno će izvesti komediju Na Tri kralja ili kako hoćete Williama Shakespearea.
Nastala u najzrelijem vremenu Shakespeareova stvaralaštva, komedija Na Tri kralja ili kako hoćete temelji se na travestiji i zamjeni identiteta kojom autor britko propituje prirodu privlačnosti, instinkta i ljubavi. Djevojka prerušena u mladića snubi ženu u ime muškarca kojeg voli. Ta žena zaljubljuje se u djevojku misleći da je mladić, a sve to u sjeni intriga i grubih šala, dok preodijevanje istodobno i skriva i otkriva. Geometrija odnosa iz nekonvencionalnog ljubavnog trokuta prerasta u neočekivane oblike obrata, trijumfirajući neobičnom simetrijom koja nastaje pri ponovnom susretu blizanaca izgubljenih u brodolomu na obalama Ilirije. Često izvođena, adaptirana i ekranizirana Shakespeareova komedija rastvara se tako u mnogo inačica, a galerija likova od zaljubljenih djevojaka do pijanih rođaka ima svoje odraze u svakom vremenu, pa će tako i ovim uprizorenjem sigurno osvojiti svoju publiku.