Izložbe

'Edita Schubert' u Galeriji Klovićevi dvori

U četvrtak, 9. rujna 2015. u Galeriji Klovićevi dvori otvorena je retrospektivna izložba Edite Schubert. Njezino tridesetogodišnje umjetničko djelovanje obilježeno je neprestanim istraživanjima različitih umjetničkih medija, koja su redovito rezultirala otkrićima posve originalnih tehnologija izvedbe radova, a susljedno tome i invencijama novog umjetničkog jezika.
Premda se određeni broj reprezentativnih djela Edite Schubert nalazi u zbirkama hrvatskih muzeja i galerija (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb; Moderna galerija, Zagreb; Gradski muzej Virovitica; Galerija umjetnina, Split) glavnina opusa u posjedu je njezinih zakonitih nasljednica, majke i sestara. U ostavštini Edite Schubert osim slikarskih serija po kojima je poznata stručnoj javnosti i publici nalazi se nekoliko stotina radova nastalih sedamdesetih i osamdesetih godina od kojih mnogi nikada nisu izlagani. Posrijedi su radovi istraživačkog, eksperimentalnog i konceptualnog karaktera čiju je pravu važnost moguće sagledati tek danas s obzirom na aktualna zbivanja na internacionalnoj umjetničkoj sceni, odnosno u procesima institucionalne revalorizacije djela neoavangardnih umjetnika i umjetnica koji su djelovali izvan zapadno-europskog i američkog muzejsko-galerijsko-tržišnog sustava. Retrospektivna izložba u Klovićevim dvorima po prvi put javnosti predstavlja upravo ta djela koja kreativno mišljenje i stvaralački opus ove hrvatske umjetnice smještaju u sam vrh europske umjetnosti zadnje četvrtine 20. stoljeća.