Izložbe

AQUAE IASAE - Nova otkrića iz rimskog razdoblja na području Varaždinskih Toplica

U Arheološkom muzeju u Zagrebu, dana 11.12.2015 otvorena je izložba AQUAE IASAE - Nova otkrića iz rimskog razdoblja na području Varaždinskih Toplica

Na području grada Varaždinskih Toplica uz termalni izvor ljekovite vode, nalazilo se od 1. do 4. st. rimsko naselje Aquae Iasae. Prirodni izvor termalne ljekovite vode nalazi se u današnjem gradskom parku, a upravo oko tog izvora Rimljani su izgradili javni dio naselja - izrazito kultno-lječilišnoga karaktera. Sustavnim arheološkim  istraživanjima, koja  na toj lokaciji od  1953. godine provodi Antički odjel Arheološkog muzeja u Zagrebu, otkriven je  kompleks rimske javne arhitekture, u raznim fazama izgradnje od 1. do 4. st. po Kr.  Kompleks se  sastoji   od kupališnog dijela (kupalište i bazilika)  te svetišta   s hramovima izgrađenog oko prirodnog izvora termalne vode koji su Rimljani „ogradili“ izvorišnim bazenom.
Na izložbi  će  se predstaviti rezultati najnovijih istraživanja,  provedenih od   2011.  do  2014. godine, kada su pronađeni brojni natpisi, skulpture i reljefi te velika količina rimskih kovanica koje su  od 1. do 4. st. bile ubacivane u „sveti izvor“. Osim kamenih spomenika bit će predstavljen i ostali arheološki materijal (keramika, staklo, metal), ali i 3D rekonstrukcije  izgleda kompleksa u raznim fazama izgradnje kao i samo arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi provedeni na nalazima i na samom  lokalitetu.