Izložbe

Skulptura i nagost – tjelesnost i erotika u djelima Ivana MeštrovićaIzložba “Skulptura i nagost – tjelesnost i erotika u djelima Ivana Meštrovića”, koja je traje do 26. veljače 2016. u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), predstavlja opus velikog umjetnika kao rijetko dosad – kroz prizmu značenja nagoga tijela i erotskih čitanja. Tema je obrađena kroz 69 izloženih Meštrovićevih skulptura i crteža nastalih u širokom vremenskom rasponu od bečke studentske faze do poslijeratnog razdoblja.

Djela su za izložbu prikupljena iz zbirki nasljednika Ivana Meštrovića i fundusa AtelijeraMeštrović iz Zagreba, Galerije Meštrović iz Splita, Gliptoteke HAZU, zagrebačkog Kabinetagrafike HAZU te splitske Galerije umjetnina. Izložbom se istražuju tri teme, nelagoda tijela i pojam drugačijeg, odnos spram antike koju interpretira sukladno svojim interesima i interpretacije njegovog djela s polazišta autobiografskog čitanja, dodala je.

Meštrovićevo stvaralaštvo promatra se kroz tri čitanja, koja se u izložbenom narativu isprepliću,, dok su u katalogu predstavljeni zasebno, kroz tri teksta – “Nelagoda tijela (Tenzije u prikazu: starost, erotizirani pathos, drugačija spolnost, neposredna putenost” Dalibora Prančevića, “Između dva Erosa i dvije Afrodite – klasično poimanje tjelesnosti” Barbare Vujanović i “Požar čula” Zorane Jurić Šabić. Prva cjelina obrađuje radove s različitim problematikama nagosti, estetike ‘ružnoga’ i afirmacije drugoga, a obuhvaća prva desetljeća prošlog stoljeća dok je Meštrović stvarao u europskim kulturnim prijestolnicama, Beču, Parizu, Londonu.